Tĩnh Tâm Tuần Thánh

Flörsheim Gründonnerstag 28.03.2024

Flörsheim Karfreitag 29.03.2024

Flörsheim Karsamstag 30.03.2024

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

16g00 Giải tội + Giảng Thuyết

17g00 Thánh lễ có nghi thức rửa chân

17g00 Giải Tội + Giảng Thuyết

18g00 Suy tôn thánh giá

16g00 Giảng thuyết

17g00 Giải tội

18g00 Thánh lễ Phục sinh + Rửa tôi người lớn

1. Xưng tội, nhận ơn tha thứ và quyết tâm sống thánh thiện, từ bỏ tất cả tội lỗi,

2. Dự thánh lễ và rước lễ,

3. Cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo hoàng, vì ngài mở kho tàng, đó là sự thương khó của Chúa Giêsu và các thánh để sự thương khó của Chúa chạm đến chúng ta ở đây và bây giờ,

4. Bước qua Cửa Thánh

Xem thêm Một phút để hiểu ơn toàn xá