1. Xưng tội, nhận ơn tha thứ và quyết tâm sống thánh thiện, từ bỏ tất cả tội lỗi,

2. Dự thánh lễ và rước lễ,

3. Cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo hoàng, vì ngài mở kho tàng, đó là sự thương khó của Chúa Giêsu và các thánh để sự thương khó của Chúa chạm đến chúng ta ở đây và bây giờ,

4. Bước qua Cửa Thánh

Xem thêm Một phút để hiểu ơn toàn xá