Cha tuyên úy sẽ dâng thánh lễ dịp lễ các Linh Hồn 02.11.2014 tại tu viện St. Gabriel của dòng Cát Minh Hainburg lúc 11g30. Có thể đây là cơ hội cuối cùng để cộng đoàn chúng ta dâng lễ cùng với Sơ Immaculata trước khi tu viện đóng cửa.Những…

Xem tiếp ...

Trong thời gian từ thứ Năm 23.10 đến 25.10 một số các bạn trẻ đã gặp gỡ nhau tại tu viện Karmel St. Gabriel. Các bạn đã muốn thực tập đức bác ái cách cụ thể bằng các dành thời giờ lao động để giúp Sơ Immaculata Hiền Thơ dọn dẹp lau chùi tu viện.

Xem tiếp ...

Kỷ niệm 40/45 năm linh mục

Năm nay các cộng đoàn công giáo Việt Nam tại nước Đức hân hoan chúc mừng cha Vinh Sơn Bằng với 45 năm Linh Mục, cha Gioan Bosco Thy với 40 năm Linh mục và cha Stephanô Lưu với 40 năm Linh mục và 70 tuổi thọ. Các cộng đoàn…

Xem tiếp ...

Các nữ tu Karmelitinnen từ giã Tu Viện Karmel St. Gabriel

Nữ Tu Immaculata Hiền Thơ sẽ cùng với các nữ tu Karmelitinnen từ giã Tu Viện Karmel St. Gabriel tại Hainburg vào tháng 10 sắp tới sau 65 năm phục vụ. Sơ Hiền Thơ có gởi cho cộng đoàn chúng ta lời mời đến đọc Kinh Chiều Trọng Thể cũa…

Xem tiếp ...

Cha Lê Phan và  2 nữ tu dòng Mến Thánh Giá Vinh thăm Frankfurt
Cha Stefan Lê Phan sẽ đến thăm Frankfurt cùng với 2 nữ tu dòng Mến Thánh Giá Vinh từ Việt Nam sang: Sơ Maria Trần Thị Ngọc Lan và Sơ Maria Nguyễn Thị Vinh. Vì thời gian eo hẹp, các Sơ phải về Việt Nam ngày 15.10 nên cha Stefan…

Xem tiếp ...