Giáo Phận Limburg dự định tổ chức „Ngày Giới Trẻ Giáo Phận“ từ 16:30 giờ tới 21:30 giờ ngày thứ sáu 07.04.2017 tại Limburg. Xin Quý Ông Bà và Anh Chị cố gắng khuyến khích con em mình tham dự ngày này. Mọi chi tiết xin xem thêm trong trang Web: Info & Anmeldung: www. Jugendtag.bistumlimburg.de

Jugendtag_im_Bistum_Limburg.pdf