Với ước vọng bảo tồn Văn Hóa Việt Nam cũng như để chuẩn bị cho thế hệ con cháu chúng ta tại Đức Quốc mai sau sẽ giúp dân tộc Việt Nam, anh chị em cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản khai giảng lớp Việt Ngữ vào ngày 01.05.2017 tại địa chỉ: Brückenstr. 13, 64711 Erbach

Liên lạc: Lê Trung Ưng Tel: 06062 608832

Hoặc:     Lý Minh Thanh Tel: 06061 701743

Các em sẽ học hàng tuần từ 13g00 đến 15g00

Trong lúc các em học tiếng Việt, các phụ huynh sẽ được hướng dẫn thực tập „Võ dưỡng sinh“ và lớp „Hội Họa“.