Kính thưa quý Ông Bà và Anh Chị Em.

Kính chuyển đến quý Ông Bà và Anh Chị Em tin nhắn của Cha Tuyên Úy:

„Sáng nay ba của cha Nam không thức dậy tuy vẫn thở. Notarzt đưa ba của cha lên Uniklinik Bonn. Vừa rồi  Uniklinik cho biết họ không làm gì được nữa. Bây giờ cha đến Uniklinik để ban bí tích Xức dầu. Cầu nguyện cho ba của cha Nam nhé“.

Xin quý Ông Bà và Anh Chị Em cầu nguyện cho ông Cố và xin Ông Bà và Anh Chị Em giúp phổ biến đến quý bà con trong Cộng Đoàn để mọi người cùng thêm lời cầu nguyện cho thân phụ của Cha. Chân thành cảm ơn quý Ông Bà và Anh Chị Em.

Kính thư

TM Ban Đại Diện

Nguyễn Văn Đoán