Kính thưa quý Ông Bà và Anh Chị Em.

Chúng tôi rất đau buồn báo tin đến quý Ông Bà và Anh Chị Em. Thân phụ của Cha Tuyên úy chúng ta vừa mời qua đời tại bệnh viện ở Bonn. Tên thánh của ông Cố là Đa Minh. Xin quý Ông Bà và Anh Chị Em thêm cầu nguyện cho linh hồn ông Cố Đa Minh mau được Chúa thương đón nhận vào nước hằng sống.

Xin Ông Bà và Anh Chị Em giúp phổ biến tin này đến quý bà con trong Cộng Đoàn để mọi người cùng thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh. Chân thành cảm ơn quý Ông Bà và Anh Chị Em.

Kính thư

TM Ban Đại Diện

Nguyễn Văn Đoán