Anh chị em thân mến,

tháng này chúng ta tạm ngưng việc học hỏi về thánh lễ để học hỏi về Mùa Chay và mùa Phục Sinh.

 14. Chúa Nhật lễ Lá, Hội Thánh tưởng niệm biến cố gì ?

        Chúa Nhật lễ Lá, Hội Thánh kỳ niệm việc Chúa Giêsu long trọng vào thành Giêrusalem để hoàn tất chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

 15. Lá đã được làm phép trong lễ Lá được lưu giữ lại tại mỗi gia đình nhắc nhở điều gì ?

        Lá đó nhắc nhở chúng ta về Chúa Kitô vinh thắng.

 16. Tam Nhật Vượt Qua có ý nghĩa gì đối với người Kitô hữu ?

        Với Tam Nhật Vượt Qua, người tín hữu cùng sống với Đức Kitô trong bữa Tiệc Ly, theo Ngài lên Núi Sọ, bước vào chốn an nghỉ của Người, và chiêm ngắm Ngài sống lại vinh quang.

17. Trong Tuần Thánh, Giáo hội cử hành những cuộc tưởng niệm nào ?

        Trong Tuần Thánh, Giáo hội cử hành đặc biệt về những biến cố trong những ngày cuối cùng của Đức Kitô là cuộc khổ nạn, sự chết và Phục sinh của Ngài.

18. Thứ năm tuần thánh , Hội Thánh kỷ niệm biến cố gì ?

        Thứ năm tuần thánh kỷ niệm việc Chúa Giêsu dùng bữa cuối cùng với các môn đệ trước khi Ngài bị nộp và chịu chết. Ngài thiết lập bí tích Truyền chức thánh, bí tích Thánh Thể và trao ban giới luật mới yêu thương.

 19. Thứ sáu tuần thánh, Hội Thánh kỷ niệm biến cố gì ?

        Thứ sáu tuần thánh, Hội Thánh tưởng niệm cuộc thương khó và tử nạn của Chúa Giêsu trên thánh giá để cứu chuộc toàn thể nhân loại bằng việc cử hành cuộc thương khó của Chúa Giêsu và suy tôn Thánh giá.

 20. Khi chiêm ngắm Chúa Giêsu chết trên Thánh giá, chúng ta phải có thái độ nào ?

        - Suy tôn.                                                - Tri ân

        - Cảm mến                                              - ngưỡng mộ

 21. Ngày thứ bảy tuần thánh, Giáo hội muốn chúng ta làm gì ?        

       Trong ngày thứ bảy tuần thánh, Hội thánh mời gọi các Kitô hữu cùng với Mẹ Maria cầu nguyện bên mồ Chúa, cùng Ngài suy ngắm những đau khổ, sự chết và mai táng của Chúa Giêsu trong niềm hy vọng và tin tưởng, để chuẩn bị tâm hồn bước vào Đêm Canh Thức Phục Sinh – Mừng Chúa Phục Sinh.

 22. Mùa Phục Sinh có mấy tuần ?

Mùa Phục Sinh có 7 tuần, bắt đầu Chúa Nhật I Phục Sinh tới Chúa Nhật hiện xuống.

 23. Ngày lễ Phục Sinh là ngày lễ gì ?

        Là ngày lễ quan trọng nhất trong năm Phụng vụ, là ngày lễ Mẹ của mọi ngày Chúa nhật, bởi vì Thánh lễ nào cũng đều tưởng niệm và tái diễn công cuộc Vượt Qua của Đức Kitô.

24. Tuần bách nhật Phục Sinh có mấy ngày ?

        Tuần bách nhật Phục Sinh có 8 ngày, kể từ lễ Phục Sinh.

 25. Các Chúa Nhật Phục Sinh có được cử hành Thánh lễ an táng, hôn phối hoặc các lễ khác không ?

        Không, vì các Chúa Nhật Phục Sinh chiếm một vị trí ưu tiên trên hết mọi lễ.

 26. Trong Mùa Phục Sinh kinh gì thay cho kinh Truyền tin ?

        Đọc kinh “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng”

27. Allêluia có nghĩa là gì ?

        Allêluia có nghĩa là “Hãy ngợi khen Chúa”

 28. Hội Thánh dạy mọi tín hữu sau khi rước lễ lần đầu và sau khi đến tuổi khôn phải làm gì trong Mùa Phục Sinh ?

        Buộc phải xưng tội và rước lễ ít nhất là 1 lần trong Mùa Phục Sinh.