Tĩnh Tâm Tuần Thánh

Flörsheim Gründonnerstag 28.03.2024

Flörsheim Karfreitag 29.03.2024

Flörsheim Karsamstag 30.03.2024

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

16g00 Giải tội + Giảng Thuyết

17g00 Thánh lễ có nghi thức rửa chân

17g00 Giải Tội + Giảng Thuyết

18g00 Suy tôn thánh giá

16g00 Giảng thuyết

17g00 Giải tội

18g00 Thánh lễ Phục sinh + Rửa tôi người lớn

 

 

 

Xin  lưu ý :

Trước thánh lễ 1 giờ đồng hồ có giải tội.

 

Mannheim

14g30 ngày 01.01.2023 nhà thờ St. Pius,

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim

 

Sigmaringen

12g00  ngày 06.01.2023  nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

 

Karlsruhe

14g30 ngày 08.01.2023 nhà thờ St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut

 

Pforzheim

14g30 ngày 15.01.2023 nhà thờ St. Elisabeth

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim

Thánh Lễ Tất Niên để kết thúc năm Nhân Dần

 

Frankfurt

14g30 ngày 22.01.2023 nhà thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen

Thánh Lễ Tân Niên năm Quý Mão

 

Haiger

16g00 ngày 28.01.2023  nhà thờ Maria Himmelfahrt Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger

 

Wiesbaden

 ngày 29.01.2023 nhà thờ St. Josef,

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden

10g00  Giải Tội

11g00  Thánh Lễ

 

Freiburg

ngày 05.02.2023 nhà thờ St. Andreas,

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg

11g00 Giải Tội

12g00 Thánh Lễ

 

Haltingen

17:00 giờ ngày 11.02.2023 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein

 

Mannheim

14g30 ngày 12.02.2023 nhà thờ St. Pius,

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim

 

Sigmaringen

12g00  ngày 19.02.2023  nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

 

Pforzheim

14g30 ngày 26.02.2023 nhà thờ St. Elisabeth

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim

 

Haiger

16g00 ngày 04.03.2023  nhà thờ Maria Himmelfahrt Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger

 

Freiburg

ngày 05.03.2023 nhà thờ St. Andreas,

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg

11g00 Giải Tội

12g00 Thánh Lễ

 

Haltingen

17:00 giờ ngày 11.03.2023 nhà thờ St. Maria, Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein

 

Karlsruhe

14g30 ngày 12.03.2023 nhà thờ St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut

 

Frankfurt

14g30 ngày 19.03.2023 nhà thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen

 

Wiesbaden

ngày 29.03.2023 nhà thờ St. Josef,

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden

10g00  Giải Tội

11g00  Thánh Lễ