• Mami ơi!
  • D…a…ạ…
  • -Mami à, một năm có bốn mùa là xuân, hạ, thu, đông, vậy còn có mùa nào là mùa chay hả mami?
  • Con gái của mẹ giỏi quá, hỏi câu hỏi hay… hay… ghê đi.

Cô bé được khen toét miệng cười thật tươi làm khuôn mặt…

Xem tiếp ...