„Chúa là tình yêu“. Thánh Gioan nói thế.  Chúa yêu tôi, Ngài sinh ra tôi, ban Thần Khí vào tâm hồn tôi. Ngài cho tôi thông phần siêu nhiên là bản tính Thiên Chúa. „“Thật vậy, Đức kitô đã lấy thần lực của Người mà ban cho chúng ta tất…

Xem tiếp ...