Cám ơn Chúa cho em được sinh ra trong một gia đình biết kính Chúa, còn yêu Chúa hay không thì em chưa biết. Chúa cho em nhìn thấy những thiếu thốn, những bất hạnh của gia đình nhiều hơn hạnh phúc, song em cảm nhận được Chúa thương em…

Xem tiếp ...