Mới đây, trong buổi tiếp kiến chung vào thứ tư 8. 11. 2017, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô xin giáo dân đừng chụp hình trong thánh lễ.

Ngài xin mọi người hãy bỏ điện thoại di động vào túi, đây là một thói xấu. Đức Thánh…

Xem tiếp ...