Thông báo 10.2016

Thông Báo I

Khóa học đào tạo cho các ban Đại Diện.

Văn Phòng Mục vụ của giáo hạt Frankfurt sẽ phái một vài nhân viên đến với các cộng đoàn vùng chúng ta để hướng dẫn các ban Đại Diện cách thức làm việc. Ngày Thứ Bảy 05.11.2016 sẽ…

Xem tiếp ...

Thông báo 09.2016

Thông Báo I

Đại hội Giới trẻ vùng Trung và Tây Nam Đức 2016

Không tổ chức đầu tháng Chín như dự định vì không đủ các em đăng ký. Chúng ta sẽ tìm ngày khác cho các em.

Mừng lễ Sinh Nhật Đức Mẹ với Đức Cha Löhr tại…

Xem tiếp ...

Thông báo I

Thời gian nghỉ hè

Phần lớn các cộng đoàn chúng ta nằm trong địa lý của 2 tiểu bang Hessen và Baden- Württemberg Thời gian từ giữa tháng Bảy đến đầu tháng Chín là thời gian nghỉ hè của 2 tiểu bang này. Vì thế từ thời…

Xem tiếp ...

Thông báo I

Phân ưu

Với tâm tình nhớ ơn sâu xa đối với người ân nhân của thuyền nhân tỵ nạn người Việt Nam, các cộng đoàn công giáo Việt Nam vùng Trung và Tây Nam Đức thành kính phân ưu với bà quả phụ Christel Neudeck và gia…

Xem tiếp ...

Thông báo I

1. Tĩnh Tâm 3 ngày với cha Tước (bút hiệu Nguyễn Tầm Thường)

Cha Nguyễn Tầm Thường sẽ hướng dẫn 3 ngày tĩnh Tâm tìm về Chúa theo phương pháp của thánh Ignaxio từ 08.07.2016 đến 10.07.2016 (chứ không còn vào ngày 12+13+14.08.2016 theo dự định đầu…

Xem tiếp ...