Tĩnh Tâm Tuần Thánh

Flörsheim Gründonnerstag 28.03.2024

Flörsheim Karfreitag 29.03.2024

Flörsheim Karsamstag 30.03.2024

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

16g00 Giải tội + Giảng Thuyết

17g00 Thánh lễ có nghi thức rửa chân

17g00 Giải Tội + Giảng Thuyết

18g00 Suy tôn thánh giá

16g00 Giảng thuyết

17g00 Giải tội

18g00 Thánh lễ Phục sinh + Rửa tôi người lớn

Thay đổi giờ lễ tại Breuberg

Ngày 03.06.2021 nhân dịp lễ Mình Máu Thánh Chúa cha xứ giáo xừ Breuberg là cha Josef Schachner có nhã ý mời cộng đoàn Việt Nam tham dự thánh lễ chung với cộng đoàn sở tại. Thánh lễ được cử hành ngoài trời nên…

Xem tiếp ...

 Nhu Cầu Xưng Tội

Do tình hình dịch bệnh Virus Corona có nhiều diễn biến, nên nhiều địa phương quy định thánh lễ không được kéo dài quá 45 phút hoặc 60 phút tùy nơi. Thế nhưng trong thời gian qua các thánh lễ trong vùng cứ phải bắt đầu…

Xem tiếp ...

Lịch trình Thánh Lễ

Do tình hình dịch bệnh Virus Corona có nhiều diễn biến, nên cha tuyên úy xếp lịch dâng thánh lễ tại các cộng đoàn cho đến ngày 03.01.2021 mà thôi. Sau đó tạm thời không có lịch trình dâng thánh lễ trong vài tuần để còn…

Xem tiếp ...

Thông Báo

1. Cha Tuyên úy vắng mặt

Cha tuyên úy đi nghỉ hè từ ngày 24.06.2019 đến ngày 12.07.2019

Và cùng phái đoàn đi hành hương Medjugoje từ 20.07 đến 27.07.2019

Trong những ngày này sẽ không liên lạc được với ngài.…

Xem tiếp ...

Thông Báo

1. Cha Tuyên úy vắng mặt

Cha tuyên úy đi nghỉ hè từ ngày 24.06.2019 đến ngày 12.07.2019

Và cùng phái đoàn đi hành hương Medjugoje từ 20.07 đến 27.07.2019

Trong những ngày này sẽ không liên lạc được với ngài.…

Xem tiếp ...