Khi vào mùa vọng toàn thể các cộng đoàn chúng ta sẽ có ban Đại Diện mới. Như thế các cộng đoàn sẽ bầu lại Ban Đại Diện vào dịp thánh lễ cuối cùng của cộng đoàn trước mùa vọng. Các ban Đại Diện tại chức có nhiệm vụ tổ chức cuộc bầu cử này. Xin xem lịch trình thánh lễ đính kèm.

Xem tiếp ...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo năm nay có chủ đề về Năm Thánh lòng Thương Xót Chúa. Lịch có trình bày các bản văn giúp chúng ta - sống - cầu nguyện và cảm nghiệm lòng Thương Xót Chúa. Rất hữu ích cho các gia đình.
Anh chị em có…

Xem tiếp ...

Tháng này là tháng chót để đăng ký hành hương đất thánh từ ngày 30.05.2016 đến ngày 07.06.2016.Cha Nguyễn Trọng Tước (tức là nhà văn Nguyễn Tầm Thường) sẽ hướng dẫn cộng đoàn chúng ta. Ban tổ chức sẽ sắp xếp các thủ tục tổ…

Xem tiếp ...

Cha Tuyên Úy tổ chức ngày học hỏi đề tài „Thánh Nhạc trong Phụng Vụ“vào ngày Chúa Nhật 15.11.2015 tại nhà xứ St Gallus – Flörsheim. Chương trình bắt đầu bằng bữa ăn chia sẽ chung với nhau lúc 12g00 những thức ăn mà anh chị em mang đến, kết thúc…

Xem tiếp ...

Ngày Thiếu Nhi Lần Hạt

Trong tháng Mân Côi này có một buổi cầu nguyện được tổ chức đặc biệt để các em Thiếu Nhi tham gia vào việc lần hạt Mân Côi vào ngày Chúa Nhật 11.10.2015 lúc 14g00 tại nhà thờ St. Anna, Hausen – Frankfurt. Nếu có thể được xin các gia…

Xem tiếp ...