Thông báo I - 11.2015

Ngày học hỏi thánh nhạc cho các ca viên của các ca đoàn
Cha Tuyên Úy tổ chức ngày học hỏi đề tài „Thánh Nhạc trong Phụng Vụ“ vào ngày Chúa Nhật 15.11.2015 tại nhà xứ St Gallus – Flörsheim. Chương trình bắt đầu bằng bữa ăn chia sẽ chung với…

Xem tiếp ...

Hướng về Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới từ ngày 26.-31.07.2016 tại Krakau / Ba Lan.
Chúng con Ủy Viên phụ trách Thanh Thiếu Niên của Liên Đoàn sẽ cùng với Lm. Antôn Đỗ Ngọc Hà tổ chức, để các Bạn Trẻ Việt Nam ở Đức cùng…

Xem tiếp ...

Khi vào mùa vọng toàn thể các cộng đoàn chúng ta sẽ có ban Đại Diện mới. Như thế các cộng đoàn sẽ bầu lại Ban Đại Diện vào dịp thánh lễ cuối cùng của cộng đoàn trước mùa vọng. Các ban Đại Diện tại chức có nhiệm vụ tổ chức cuộc bầu cử này. Xin xem lịch trình thánh lễ đính kèm.

Xem tiếp ...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo năm nay có chủ đề về Năm Thánh lòng Thương Xót Chúa. Lịch có trình bày các bản văn giúp chúng ta - sống - cầu nguyện và cảm nghiệm lòng Thương Xót Chúa. Rất hữu ích cho các gia đình.
Anh chị em có…

Xem tiếp ...

Tháng này là tháng chót để đăng ký hành hương đất thánh từ ngày 30.05.2016 đến ngày 07.06.2016.Cha Nguyễn Trọng Tước (tức là nhà văn Nguyễn Tầm Thường) sẽ hướng dẫn cộng đoàn chúng ta. Ban tổ chức sẽ sắp xếp các thủ tục tổ…

Xem tiếp ...