Tháng 11 hằng năm, Giáo Hội mời gọi chúng ta đi thăm viếng nghĩa trang để cầu nguyện cho những người đã qua đời. Khi nhìn những ngôi mộ nằm im lìm, ai cũng cảm nghiệm đến ngày chung kết của mình.
Không ai biết được mình sẽ chết như…

Xem tiếp ...