„Con ơi, Nếu con muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa thì con sẽ chuẩn bị tâm hồn để đón nhận thử thách. Hãy giữ lòng ngay thẳng và cứ kiên trì, đừng bấn loạn khi con gặp khốn khó“ (Hc 2, 1-2)

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta dấn…

Xem tiếp ...