(thử thách gian truân)

 „Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa, thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón nhận thử thách. Hãy giữ lòng cho ngay thẳng và cứ kiên trì, đừng bấn loạn khi con gặp khốn khó“ (Hc 2,1-2).

Thiên Chúa thấu…

Xem tiếp ...