Cha kính mến,

Sao Cha lại hỏi con: Con có gì cho Cha không?

Cha ơi, câu hỏi này giống câu hỏi con vẫn hỏi đứa cháu nội 5 tuổi của con.

Thằng bé Nguyên chỉ cười thôi… đôi khi lắc lắc cái đầu... đôi khi nói không có gì…

Xem tiếp ...