Chúng tôi muốn gửi đến anh chị em những lời chúc lành đầu xuân bằng một câu chuyện, hy vọng sẽ chia sẻ một niềm vui trong mùa của hy vọng. Chuyện này lấy từ tiểu thuyết Ác Mộng của Ngô Ngọc Bội, xuất bản trước đây chừng một phần…

Xem tiếp ...