Đức Giêsu nói: „đem phiến đá này đi“ (Ga 11, 39a)

***

Thầy yêu dấu của con,

Thầy biết con hơn con biết con. Thầy nói với con: Đem phiến đá này đi“.

Thầy muốn con phải nhìn lại tận đáy sâu tâm hồn, xem con còn chôn dấu những…

Xem tiếp ...