Trong thông điệp Laudato Si Đức Thánh Cha Phanxico có viết

  1. Chúng ta phải nhìn vào sự ô nhiễm do rác thải gây nên, gồm cả chất cặn bã nguy hiểm có mặt trong nhiều vùng khác nhau. Mỗi năm có hàng trăm triệu tấn rác thải được tung ra,…

Xem tiếp ...