VATICAN –  Sáng 14 tháng 10 năm 2018, Chúa nhật XXVIII Thường niên, tại quảng trường Thánh Phêrô, Ðức giáo hoàng Phanxicô đã cử hành Thánh lễ và chủ sự nghi thức tuyên phong hiển thánh cho các Chân phước: Phaolô VI [Giovanni Battista Montini] (1897- 1978), giáo hoàng; Óscar…

Xem tiếp ...