Tiểu sử Ðức Tổng Giám mục tân cử Giuse Vũ Văn Thiên
Ðức Thánh Cha Phanxico  đã bổ nhiệm Ðức cha Giuse Vũ Văn Thiên,
hiện đang  là Giám  mục giáo  phận  Hải Phòng,  làm Tổng  giám  mục Chính  toà
Tổng giáo phận Hà Nội.
– Sinh ngày 26 tháng…

Xem tiếp ...