Tâm tình của con

tại núi Ô-liu (Lc 22, 39-46)

 Rồi Người đi ra núi Ô-liu như đã quen. Các ông cũng theo Người. (Lc 22,39). Thầy yêu dấu của con, Con cũng mon men theo Thầy vào vườn cây dầu, con đến cùng các môn đệ của Thầy, Thầy…

Xem tiếp ...