„Anh em hãy xem Chúa yêu ta dường bao. Ngài yêu đến nỗi cho chúng ta là con Thiên Chúa và thực sự chúng ta là con Thiên Chúa“ (1Ga 3, 1).

Từ câu Kinh Thánh này đưa cá nhân tôi đến suy nghĩ về „nguyên lý và nền tảng…

Xem tiếp ...