Chiều thứ sáu ngày 7.6.’19 vừa đến Aschaffenburg vào đến hội trường nơi ĐHCG hằng năm được tổ chức, đã thấy mọi người đang hăng say công việc, bên các anh đang xếp bàn ghế, dựng sân khấu, âm thanh kỹ thuật. Bên các chị cắm hoa, ủi áo lẽ…

Xem tiếp ...